ติดต่อเรา

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1  ทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel : (66) 2143 9268

Facebook :  www.facebook.com/Fahsaigallery

Line : @Fahsaigallery