แจ้งการชำระเงิน

สำหรับท่านที่ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว กรุณาชำระเงินค่าสินค้าได้ตามายละเอียดที่แจ้งไว้
และรบกวนท่านลูกค้ากรุณาแจ้งการชำระเงินของท่านให้ร้านฟ้าใสทราบด้วย
เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว โดยโอนเงินไปที่  

ชื่อบัญชี ร้านฟ้าใส แกลอรี่
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 955-0-111-075

ทั้งนี้ ช่องทางการแจ้งการชำระเงิน สามารถทำได้โดย
แจ้งผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง นี้ให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มการชำระเงิน