วิธีสั่งสินค้า/วิธีชำระเงิน
  1. หน้า “สินค้าร้านฟ้าใส” เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคลิกที่ “หยิบใส่ตะกร้า”
  2. หน้า “แสดงรายการสั่งซื้อ” สามารถเลือกผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่ม หรือ คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”
  3. หน้า “ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า” กรอกรายละเอียดให้ครบในช่องเครื่องหมาย * (ต้องเป็นสมาชิก หรือ login ผ่าน facebook เท่านั้น) คลิกปุ่ม “ชำระเงิน” อีกครั้ง
  4. หน้า “ยืนยันการสั่งซื้อ” เลือกช่องทางสำหรับการจ่ายเงิน (ขณะนี้มีบริการโอนผ่านธนาคารช่องทางเดียว) คลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”
  5. รับหมายเลขคำสั่งซื้อ (Order ID) : xxxxxxxxxxx เพื่อยืนยัน และพิมพ์ใบจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้ากับธนาคารผู้ให้บริการ
    โดยชำระเงินมาที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย ร้านฟ้าใสแกลอรี่  955-0-111-075
  6. หน้า “แจ้งการชำระเงิน”เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกรายละเอียดในการชำระเงินครบถ้วนตามเครื่องหมาย * คลิกปุ่ม “แจ้งการชำระเงิน” ระบบตอบกลับการรับแจ้งและดำเนินการส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง