ปิดปรับปรุงระบบ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562

📢 ประกาศ 📣📣📣📣
 
เนื่องจากสำนักงานฯ จะทำการปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่ง จึงทำให้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าได้ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 
 
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ณ.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ประตูทิศใต้ ชั้น 1 ร้านอยู่ติดกับร้านหนังสือพระปกเกล้า
 
ขออภัยในคงามไม่สะดวกใน ณ ที่นี้

📢 ประกาศ 📣📣📣📣

เนื่องจากสำนักงานฯ จะทำการปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่ง จึงทำให้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าได้ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 🗓

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ณ.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ประตูทิศใต้ ชั้น 1 ร้านอยู่ติดกับร้านหนังสือพระปกเกล้า

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้