ฟ้าใสแกลอรี่ ขอเชิญร่วมงาน Bedo สัญจร 4ภาค 2018

ฟ้าใสแกลอรี่ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Bedo สัญจร 4ภาค 2018 (ภาคกลาง) 

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เชิญช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชน  ร่วมกิจกรรมเสวนาและ workshop ที่ได้ทั้งความรู้และคววามบันเทิงอย่างครบครัน

พิเศษ  พบกับ Mini Concert จาก แก้ม วิชาญนี, นนท์ The Voice และพบกับซินแสชื่อดัง อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จะมาแนะแนวทางการปลูกไม้ชีวภาพสร้างมงคล