BEDO ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการตรวจเยี่ยมงานและเยี่ยมชมร้านฟาใส แกลอรี่ ประจำปี 2561

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. พร้อมด้วย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. ให้การต้อนรับ นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพฯ และยังลงมาชมสินค้าพร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากร้านฟ้าใสแกลอรี่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก