ศึกษาดูงานกิจกรรมป่าครอบครัวของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ศึกษาดูงานกิจกรรมป่าครอบครัวของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี